www.eprace.edu.pl » sztuczna-inteligencja

Przegląd metod sztucznej inteligencji w ekstrakcji danych

Autor:

Kamil Myśliwiec

Kontakt:Typ pracy:

Inżynierska

Promotor:

dr inż. Mariusz Święcicki

Recenzent:

dr inż. Piotr Wais

Uczelnia:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie

Kierunek:

Informatyka

Data powstania:

2010-01-25

Data zamieszczenia na portalu:

2010-04-01 15:31:03

Opis pracy:

W pracy przedstawione zostały nowe metody sztucznej inteligencji wykorzystywane w ekstrakcji danych. Opisano algorytm sztucznego systemu immunologicznego (aiNet) autorstwa Leandro N. De Castro i Fernando J. Von Zuben, oraz dwa autorskie klasyfikatory stworzone na potrzeby pracy.
komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.