www.eprace.edu.pl » sztuczna-inteligencja » Sztuczny System Immunologiczny

Sztuczny System Immunologiczny

Układ odpornościowy, inaczej system immunologiczny jest wielowarstwowym systemem obrony przed zewnętrznymi intruzami. Układ ten, dzieli się najogólniej na następujące warstwy:

  1. bariera mechaniczna - np. skóra,
  2. bariera fizjologiczna - temperatura organizmu, pH, łzy, ślina itp.,
  3. wrodzona odporność organizmu,
  4. adaptacyjny system obronny.

Bariery 1-3 tworzą tzw. odporność nieswoistą, a adaptacyjny system obronny tworzy odporność swoistą. Odporność ta, aktywuje się gdy do organizmu dostanie się antygen. Generowana jest wówczas pierwotna odpowiedź immunologiczna. Pierwotną odpowiedzią immunologiczną zajęli się w swojej pracy [35, 32] Leandro N. De Castro oraz Fernando J. Von Zuben, tworząc model pierwotnej odpowiedzi immunologicznej, z którego skorzystano w niniejszej pracy.

Podrozdzialy w tym rozdziale:


Reprezentacja przeciwciał i antygenów


Selekcja Klonalna


Przykładowa realizacja klasyfikacji algorytmem aiNet


komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.