www.eprace.edu.pl » sztuczna-inteligencja » Predykcja ciągów czasowych

Predykcja ciągów czasowych

Predykcja (prognozowanie) jest naukowym sposobem przewidywania, w jaki sposób będą kształtowały się w przyszłości procesy lub zdarzenia. W trakcie procesu prognozowania formułuje się sąd na temat przyszłych stanów zjawisk i zdarzeń nazywany prognozą.

Na kształtowanie się procesów lub zjawisk mają wpływ różne czynniki, które można podzielić na:

Prognozowanie wykorzystuje informację dotyczącą tych czynników i ich wpływu na badane zjawisko. W prognozowaniu bada się relacje między tymi czynnikami a badanym zjawiskiem oraz kształtowanie się ich w przeszłości do wnioskowania o przyszłości. Do prognozowania stosuje się nauki statystyczne i matematyczne [4].

Podrozdzialy w tym rozdziale:


Etapy procesu prognozowania


Algorytm predykcji


komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.