www.eprace.edu.pl » sztuczna-inteligencja » Badania porównawcze algorytmów klasyfikacyjnych

Badania porównawcze algorytmów klasyfikacyjnych

Niniejszy rozdział przedstawia rezultaty badań, omawianych w pracy algorytmów. Danymi testowymi były dane pobrane z [1], które zostały przetestowane przez Pana prof. W. Ducha, z UMK w Toruniu. W pracy porównane zostały algorytmy autora z danymi udostępnionymi na stronie [11].

Przed rozpoczęciem eksperymentów dane zostały poddane standaryzacji.

Podrozdzialy w tym rozdziale:


Klasyfikacja kwiatu Irysa


Klasyfikacja gatunków win


Klasyfikacja zdjęć satelitarnych - LandSat


Klasyfikacja jonosfery


Podsumowanie


komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.