www.eprace.edu.pl » sztuczna-inteligencja » Znaczenie poprawnej normalizacji danych

Znaczenie poprawnej normalizacji danychPodrozdzialy w tym rozdziale:


Wstęp do normalizacji


Wybór formuły i parametrów normalizacyjnych


Funkcje normalizacji


Standaryzacja


Przykład błędnego użycia formuły normalizacyjnej


komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.