www.eprace.edu.pl » sztuczna-inteligencja » Techniki wstępnego przetwarzania danych

Techniki wstępnego przetwarzania danych



Podrozdzialy w tym rozdziale:


Inicjalizacja danych klasyfikacyjnych


Wstępna inicjalizacja i normalizacja szeregów czasowych


komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.