www.eprace.edu.pl » sztuczna-inteligencja » Podsumowanie

Podsumowanie

W pracy przedstawiono takie metody sztucznej inteligencji jak:

Dwa pierwsze klasyfikatory zostały stworzone przez autora na potrzeby pracy. Algorytmy te, zostały poddane analizie porównawczej w zakresie klasyfikacji i predykcji.

W obu dziedzinach w jakich przeprowadzono testy porównawcze, najlepiej spisywał się algorytm BARBARA. Kolejnym po nim algorytmem był klasyfikator Rekombinacji DNA, bazujący na biologicznym modelu replikacji jednoniciowego DNA u organizmów żywych. Zazwyczaj na samym końcu rankingów znajdował się algorytm aiNet.

Udało się stworzyć na potrzeby niniejszej pracy dwa algorytmy, które w porównaniu z algorytmem aiNet lepiej sobie radziły z klasyfikacją i predykcją danych.

komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.