www.eprace.edu.pl » sztuczna-inteligencja » Klasyfikator Rekombinacji DNA

Klasyfikator Rekombinacji DNA

Algorytm genetyczny jest ogólnie znany w informatyce i naukach z nią powiązanych. Wykorzystuje się go głównie do optymalizacji populacji poprzez mutacje oraz cross-over, a nie stosuje się go do klasyfikacji lub grupowania danych. W pracy, zaproponowano nowy model algorytmu genetycznego mającego na celu klasyfikację danych. Należy zauważyć, że klasyfikacja i grupowanie (klastrowanie) danych, jest swego rodzaju optymalizacją pod kątem redukcji danych.

Podrozdzialy w tym rozdziale:


Rekombinacja DNA


Implementacja replikacji jako klasyfikatora


Przykładowe użycie klasyfikatora DNA


komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.