www.eprace.edu.pl » sztuczna-inteligencja » Bibliografia

Bibliografia

[1] http://archive.ics.uci.edu/ml/.

[2] http://www.is.umk.pl/projects/datasets-stat.html.

[3] http://blog.4zal.net/2009/05/.

[4] http://wikipedia.org/.

[5] 8th international joint conference on autonomous agents and multiagent systems (aamas 2009), budapest, hungary, may 10-15, 2009, volume 1. 2009.

[6] Mário Antunes, Manuel Correia, and Jorge Carneiro. Towards an Immune-inspired Temporal Anomaly Detection Algorithm based on Tunable Activation Thresholds. In Encarnação and Veloso [12], 2009.

[7] S. Bartosiewicz. Metody ekonometryczne. Przykłady i zadania. PWE, 1980.

[8] Ewa Bielińska. Metody prognozowania. Wydawnictwo Śląsk, 2002.

[9] F. Camillo and Ida D'Attoma. A new data mining approach to estimate causal effects of policy interventions. Expert Syst. Appl., 37(1):171-181, 2010.

[10] Emre Çomak and Ahmet Arslan. A new training method for support vector machines: Clustering k-nn support vector machines. Expert Syst. Appl., 35(3):564-568, 2008.

[11] W. Duch. http://www.is.umk.pl/projects/datasets-stat.html.

[12] Pedro Encarnação and António Veloso, editors. BIOSIGNALS 2009 - Proceedings of the International Conference on Bio-inspired Systems and Signal Processing, Porto, Portugal, January 14-17, 2009. INSTICC Press, 2009.

[13] Shunkai Fu, Michel C. Desmarais, Bingfeng Pi, Ying Zhou, Weilei Wang, Gang Zou, Song Han, and Xunrong Rao. Simple but Effective Porn Query Recognition by k-NN with Semantic Similarity Measure. Volume 5446 of Li et al. [23], 2009.

[14] Tadeusz A. Grzeszczyk. Sztuczna inteligencja we wspomaganiu procesu prognozowania w przedsiębiorstwie. In Czytelnia StatSoft Polska. www.statsoft.pl/czytelnia/.

[15] Mingyu Guo and David M. Pennock. Combinatorial prediction markets for event hierarchies. [5], pages 201-208.

[16] T. Hordjewicz. Sztuczne systemy immunologiczne i ich zastosowanie w systemach rekomendujących. Instytut Badań Systemowych PAN, 2005.

[17] Barbara Cabaj; Tomasz Fornal; Aleksander Hryniewiecki. Systemy immunologiczne w naturze i informatyce.

[18] Tor Ivry, Shahar Michal, Assaf Avihoo, Guillermo Sapiro, and Danny Barash. An image processing approach to computing distances between rna secondary structures dot plots. Algorithms for Molecular Biology, 4, 2009.

[19] Anna Kempa. Możliwości zastosowań sztucznych systemów immunologicznych w obszarze zarządzania wiedzą. 2006.

[20] William B. Langdon and Andrew P. Harrison. Evolving dna motifs to predict genechip probe performance. Algorithms for Molecular Biology, 4, 2009.

[21] Daniel Larose. Odkrywanie wiedzy z danych. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006.

[22] Daniel Larose. Metody i modele eksploracji danych. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008.

[23] Qing Li, Ling Feng, Jian Pei, Xiaoyang Sean Wang, Xiaofang Zhou, and Qiao-Ming Zhu, editors. Advances in Data and Web Management, Joint International Conferences, APWeb/WAIM 2009, Suzhou, China, April 2-4, 2009, Proceedings, volume 5446 of Lecture Notes in Computer Science. Springer, 2009.

[24] Patricia E. N. Lutu and Andries Petrus Engelbrecht. A decision rule-based method for feature selection in predictive data mining. Expert Syst. Appl., 37(1):602-609, 2010.

[25] Muhammed Miah. Improved k-NN Algorithm for Text Classification. In Stahlbock et al. [31], 2009.

[26] Bogumiła Mrozek; Zbigniew Mrozek. Matlab, Leksykon kieszonkowy. Wydawnictwo Helion, 2005.

[27] Barbara Pawełek. Metody normalizacji zmiennych w badaniach porównawczych złożonych zjawisk ekonomicznych. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2008.

[28] Vincent Van Peteghem and Mario Vanhoucke. A genetic algorithm for the preemptive and non-preemptive multi-mode resource-constrained project scheduling problem. European Journal of Operational Research, 201(2):409-418, 2010.

[29] Mieczysław Sobczyk. Statystyka, aspekty praktyczne i teoretyczne. Wydawnictwo UMCS, 2006.

[30] Andrzej Sokołowski. Prognozowanie finansowych szeregów czasowych. In Czytelnia StatSoft Polska. www.statsoft.pl/czytelnia/.

[31] Robert Stahlbock, Sven F. Crone, and Stefan Lessmann, editors. Proceedings of The 2009 International Conference on Data Mining, DMIN 2009, July 13-16, 2009, Las Vegas, USA. CSREA Press, 2009.

[32] L. N. Castro; J.I. Timmis. Artifical immune system as novel soft computing paradigm. Soft Computing 7, 2003.

[33] Piotr Wais. Modelowanie i symulacja wybranych parametrów medycznych dla przypadków z niewydolnością oddechową. Rozprawa doktorska. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, 2008.

[34] Sławomir T. Wierzchoń. Sztuczne Systemy Immunologiczne. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, 2001.

[35] L. N. Castro; F. J. Zuben. Artifical immune system. part i - basic theory and applications. Technical Report, 1999.

[36] Mariusz Święcicki; Wiesław Wajs; Piotr Wais; Hubert Wojtowicz; Paweł Janik;. Zastosowanie sieci immunologicznej do drążenia danych. Medical College - Jagiellonian University, Vol. 1:51-56, 2005.


komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.