www.eprace.edu.pl » sztuczna-inteligencja » Klasyfikator BARBARA

Klasyfikator BARBARA

Celem stworzenia nowego klasyfikatora była chęć posiadania narzędzia pomocnego przy klasyfikacji a następnie predykcji ciągów czasowych, pod względem kształtu regresji. W późniejszym etapie rozwoju klasyfikatora przystosowano go również do klasyfikacji typowych danych wieloparametrycznych, takich jak np. klasyfikacja gatunku Irysa, lub zbioru zdjęć satelitarnych - LandSat.

Na potrzeby pracy zbudowano algorytm konstrukcyjnie zbliżony do algorytmu K-Najbliższych Sąsiadów, lecz działający kompletnie w inny sposób.

Klasyfikator ten jest szczególny pod względem generalizacji danych. Większość klasyfikatorów "obcina" zbiory uczące o zbędne bądź podobne dane, z kolei klasyfikator BARBARA na klastrze danych tworzy nowego reprezentanta, który nigdy nie występował w danej grupie, a ma cechy większości przedstawicieli.

Klasyfikacja dzieli się na dwa etapy:

  1. wstępna klasyfikacja regresji, funkcjami kształtu,
  2. wnioskowanie wektora regresji, z danych dostarczonych przez wstępną klasyfikację.


Podrozdzialy w tym rozdziale:


Wstępna klasyfikacja danych


Generowanie wyjściowego wektora regresji


Przykładowa realizacja klasyfikacji algorytmem BARBARA


komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.