www.eprace.edu.pl » sztuczna-inteligencja » Klasyfikator BARBARA » Przykładowa realizacja klasyfikacji algorytmem BARBARA

Przykładowa realizacja klasyfikacji algorytmem BARBARA

Przykład przeprowadzono na ustandaryzowanych danych, pobranych z [1] - kwiat Irysa. Wylosowano 40 wektorów z macierzy danych (tabela 5.1 ), które następnie przekazano na wejściu klasyfikatora.

Parametry:

  1. ε = 98%,
  2. liczba uśrednianych wektorów N = 20.

Tablica 5.1: Macierz wejściowa - Irys

L.p.P. 1 P. 2 P. 3 P. 4


1 1,0 0,2500000000,750000000 0,0

2 1,0 0,1351351350,810810811 0,0

3 1,0 0,6590909090,295454545 0,0

4 1,0 0,6250000000,208333333 0,0

5 1,0 0,6250000000,291666667 0,0

6 1,0 0,2857142850,642857143 0,0

7 1,0 0,1777777770,755555556 0,0

8 1,0 0,2444444440,844444444 0,0

9 1,0 0,4090909090,659090909 0,0

10 1,0 0,3255813950,674418605 0,0

11 1,0 0,1627906970,744186047 0,0

12 1,0 0,1636363630,818181818 0,0

13 1,0 0,3404255310,680851064 0,0

14 1,0 0,3953488370,651162791 0,0

15 1,0 0,2708333330,750000000 0,0

16 1,0 0,2826086950,804347826 0,0

17 1,0 0,7000000000,260000000 0,0

18 1,0 0,1739130430,608695652 0,0

19 1,0 0,0555555550,851851852 0,0

20 1,0 0,3111111110,666666667 0,0

21 1,0 0,6904761900,238095238 0,0

22 1,0 0,2083333330,687500000 0,0

23 1,0 0,7083333330,250000000 0,0

24 1,0 0,6086956520,260869565 0,0

25 1,0 0,7142857140,261904762 0,0

26 1,0 0,1296296290,703703704 0,0

27 1,0 0,7291666660,250000000 0,0

28 1,0 0,1428571420,809523810 0,0

29 1,0 0,7000000000,180000000 0,0

30 1,0 0,7021276590,234042553 0,0

31 1,0 0,2553191480,787234043 0,0

32 1,0 0,2564102560,820512821 0,0

33 1,0 0,7209302320,255813953 0,0

34 1,0 0,6170212760,276595745 0,0

35 1,0 0,3043478260,608695652 0,0

36 1,0 0,1489361700,638297872 0,0

37 1,0 0,1555555550,777777778 0,0

38 1,0 0,2500000000,625000000 0,0

39 1,0 0,2380952380,642857143 0,0

40 1,0 0,1636363630,763636364 0,0

 

Źródło: Dane pobrane z [1], próba 40 losowych wektorów.

Wywołanie funkcji BARBARA w środowisku Matlab.

[M] = BARBARA(uczaca,ε,N);

W funkcji BARBARA następuje pobranie pierwszego wektora z macierzy uczącej, jako parametru dla którego będziemy obliczać dopasowania korelacyjne z każdym wektorem macierzy uczącej. Wektor ten zapisywany jest do zmiennej Ag.
for i = 1 : length(uczaca)
x = [x; korelacja(Ag, uczaca(i,:)) ];
end;

Po obliczeniu relacji korelacyjnej wektora Ag, z każdym wektorem macierzy uczącej, następuje przefiltrowanie tylko tych wektorów których korelacja ł ε.

index = find(x <= epsilon);

Po tej operacji następuje posortowanie najlepiej skorelowanych wektorów ze zmienną Ag, w kolejności malejącej.

[blad,index2] = sort(blad);

Tabela 5.2 ukazuje wynik posortowania wektorów pod względem najlepszego dopasowania korelacyjnego.

Tablica 5.2: Współczynnik korelacji oraz numer wektora w macierzy wejściowejL.p.index2 blad


1 1 1,0000000002 10 0,9996823773 16 0,9989776314 11 0,9968932545 4 0,9965253296 17 0,9965182687 13 0,9954761218 23 0,9951212719 7 0,99480578710 5 0,99417073511 20 0,99409184412 8 0,99317429913 12 0,99234581614 6 0,99181802215 15 0,99149992516 22 0,99086297317 9 0,99062924918 2 0,99049537219 3 0,99049537220 14 0,98807953221 21 0,98776296522 18 0,98249279723 19 0,982188091 

Źródło: Badania własne

Następnym punktem algorytmu, jest wybranie N, najlepiej dopasowanych wektorów.
if (length(index) > n || n == -1)
Memmory = M1(index(index2(1:n)), :);
else
Memmory = M1(index(index2), :);
end;

Macierz wyjściowa, która będzie poddana uśrednianiu, przedstawiona jest w tabeli 5.3 .

Tablica 5.3: Macierz N najbardziej dopasowanych danych

L.p.Parametr 1 Parametr 2 Parametr 3 Parametr 4


1 1,0 0,2500000000,750000000 0,0

2 1,0 0,2708333330,750000000 0,0

3 1,0 0,2553191490,787234043 0,0

4 1,0 0,2826086960,804347826 0,0

5 1,0 0,1777777780,755555556 0,0

6 1,0 0,2564102560,820512821 0,0

7 1,0 0,2083333330,687500000 0,0

8 1,0 0,1636363640,763636364 0,0

9 1,0 0,1627906980,744186047 0,0

10 1,0 0,2444444440,844444444 0,0

11 1,0 0,1555555560,777777778 0,0

12 1,0 0,1636363640,818181818 0,0

13 1,0 0,3111111110,666666667 0,0

14 1,0 0,3255813950,674418605 0,0

15 1,0 0,1428571430,809523810 0,0

16 1,0 0,2380952380,642857143 0,0

17 1,0 0,3404255320,680851064 0,0

18 1,0 0,1351351350,810810811 0,0

19 1,0 0,2857142860,642857143 0,0

20 1,0 0,1296296300,703703704 0,0

 

Źródło: Badania własne

Po uśrednieniu danych, zgromadzonych w macierzy 5.3 , wygenerowany został wektor wyjściowy, reprezentujący większą część cech uśrednianych danych (tabela 5.4 ).

Tablica 5.4: Wektor wyjściowy, po uśrednieniu
1,00.22499480.74675330,0
 

Źródło: Badania własne

Wektor wyjściowy dodawany jest do macierzy wyjściowej klasyfikatora, N najlepszych wektorów jest usuwanych z macierzy uczącej

uczaca(index2, :) = [];

a następnie ponawiane są wszystkie wcześniej opisane kroki aż do momentu, gdy macierz ucząca pozostanie pusta.

komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.