www.eprace.edu.pl » sztuczna-inteligencja » Predykcja ciągów czasowych » Etapy procesu prognozowania

Etapy procesu prognozowania

Proces prognozowania jest postępowaniem wieloetapowym, dzielącym się na:komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.