www.eprace.edu.pl » sztuczna-inteligencja » Predykcja ciągów czasowych » Algorytm predykcji

Algorytm predykcji

Algorytm predykcji wykorzystany w niniejszej pracy, jest prosty i łatwy w zrozumieniu. Opiera się na znalezieniu najbardziej podobnego wektora z macierzy przechowującej zgeneralizowane dane a następnie doklejenie tego wektora do macierzy odpowiedzi. Wykorzystywana jest tu metryka Euklidesowa, która zapisywana jest wzorem 8.1 .
(8.1)

Metryka ta zwraca macierz odległości. Wybierane są te wektory które mają najmniejszą odległość części wspólnych wektora wejściowego i pamięciowego. Algorytm 8.1 pokazuje w sprecyzowany sposób proces predykcji.

Algorytm 8.1: Proces predykcji ciągu czasowego

  1. "Mi i = 1,...,n wykonaj krok 2, gdy i > n wykonaj 3.
  2. odli = dist(Ag,M) - oblicz odległość Euklidesową ze wzoru 8.1 i zapisz go w wektorze odl.
  3. tmp = min(odl) - znajdź minimalną odległość, a następnie zapisz numer wektora w zmiennej pomocniczej.
  4. Memmory = Memmory(tmp, :) - zwróć wektor który ma najmniejszy błąd predykcji.
n

- ilość wektorów w macierzy M

tmp

- zmienna pomocnicza, w której jest zapisywany numer wektora z najmniejszą odległością.

M

- pamięć wzorców danych.

Rysunek 8.1 przedstawia poprawną odpowiedź procesu predykcji, z kolei rysunek pokazuje odpowiedź niepoprawną.Rysunek 8.1: Poprawna odpowiedź predykcji.

Źródło: Badania własne.Rysunek 8.2: Niepoprawna odpowiedź predykcji.

Źródło: Badania własne.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.