www.eprace.edu.pl » sztuczna-inteligencja » Długookresowa predykcja ciągów czasowych » Wstęp

Wstęp

W rozdziale 8 , omawiany był algorytm predykcji jednokrokowej, w którym wyznaczana była prognoza n-dniowa, gdzie n < window. W takim algorytmie, nie można było wyjść poza zakres okna, który określono już w fazie segmentacji danych na wspomniane okna czasowe. Gdybyśmy chcieli stworzyć prognozę, gdzie horyzont predykcji n > window, to musielibyśmy ponownie poddać dane historyczne operacji segmentacji, gdzie segment window > n. Reasumując, algorytmy z poprzedniego rozdziału, nie umożliwiają, w żaden sposób zbudowania prognozy która była by większa od podstawowej jednostki - okna czasowego (window).

komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.