www.eprace.edu.pl » sztuczna-inteligencja » Wstęp do metod ekstrakcji danych » Zastosowanie Data Mining

Zastosowanie Data Mining

Obszarów stosowania eksploracji danych jest wiele, obejmują one te miejsca w których stosuje się systemy informatyczne, między innymi w celu gromadzenia pozyskanych danych w postaci baz danych. Jesteśmy świadkami prawdziwej eksplozji baz danych, mając na myśli ich liczbę i objętość. Ogromne zbiory danych gromadzone są w hurtowniach danych. Z powodu dużej prostoty konstruowania bazy danych oraz akceptowalnych cen, systemy gromadzące dane stosuje się prawie we wszystkich dziedzinach życia. Wszędzie tam natomiast gdzie istnieje już baza danych, pojawia się potrzeba analizy tych faktów w celu odkrycia nieznanej dotąd wiedzy. Dziedziny w których szeroko stosuje się eksplorację danych to: technika, medycyna, astronomia, ekonomia, szeroko pojęty biznes [4, 22, 21].

Data Mining znajduje zastosowanie w takich dziedzinach jak:

Tradycyjnym przykładem pokazującym działanie eksploracji danych, jest odkrycie korelacji pomiędzy kupnem w supermarkecie kwiatów i czekoladek. Odkryto, że jeżeli klient kupuje kwiaty to zazwyczaj kupuje również czekoladki. Jest to tzw. reguła asocjacyjna [4, 22, 21].

komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.