www.eprace.edu.pl » sztuczna-inteligencja » Wstęp do metod ekstrakcji danych » Rodzaje eksploracji danych

Rodzaje eksploracji danych

Najczęściej eksploracja danych wykorzystywana jest do następujących zadań:

Klasyfikacja

W klasyfikacji, model eksploracji danych ma za zadanie znalezienie dla każdego rekordu z danego zbioru, odpowiedniej klasy.

Przykładami klasyfikacji są np.:

We wszystkich tych przykładach i wielu innych, data mining sprawdza się doskonale.

Predykcja

Predykcja jest bardzo podobna do klasyfikacji, właściwie predykcja to jest klasyfikacja punktu n+1 na podstawie n punktów.

Predykcję można wykorzystywać do takich zadań jak:

Te i wiele innych możliwości udostępnia nam predykcja.

Estymacja

Estymacja inaczej szacowanie, również jest bardzo podobna do klasyfikacji i jeszcze bliżej spokrewnione z predykcją. Zadaniem estymacji, jest oszacowanie brakującego parametru w wektorze wejściowym na podstawie n-1 dostępnych parametrów.

Estymacja wykorzystywana jest min. do:

Grupowanie

Grupowanie jest często wykonywane przed procesem klasyfikacji. Grupowanie oznacza grupowanie rekordów, obserwacji lub przypadków w klasy podobnych obiektów. W odróżnieniu od klasyfikacji, w grupowaniu nie ma zmiennej celu (nie przypisuje danemu rekordowi konkretnej klasy).

komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.