www.eprace.edu.pl » sztuczna-inteligencja » Klasyfikator Rekombinacji DNA » Rekombinacja DNA

Rekombinacja DNA

Kod genetyczny jest nośnikiem informacji, zawartym w sekwencji nukleotydów kwasu nukleinowego (DNA), która informuje, jak utworzyć białka. Tak jak w informatyce, u podstaw stoi kod binarny, tak w genetyce podstawą jest kod trójkowy. Kombinacje 3 nukleotydów tworzą kodon, któremu przypisany jest jakiś wyjściowy aminokwas budujący wyjściowe białko. Każdemu aminokwasowi można przypisać zazwyczaj więcej niż jeden kodon, oznacza to, że kod genetyczny jest zdegenerowany.

Znając najważniejsze informacje na temat kodu DNA, możemy teraz zagłębić się w analizę rekombinacji kodu genetycznego.

Podczas usuwania uszkodzenia jednoniciowe DNA łączy się z białkiem RecA. Białko RecA atakuje homologiczną cząsteczkę powodując lokalne rozplecenie heliksu i wytworzenie heterodupleksu. Odpowiednie pojedyncze nici dwu homologicznych cząsteczek DNA są nacinane przez Endonukleazy, powstają wolne końce i następuje rekombinacja typu crossing-over (rysunek 6.1 ). Powstaje figura krzyżowa Robina Hollidaya, w której naprzeciw uszkodzenia jest nieuszkodzony odcinek, a luka w drugiej nici będzie połączona z nicią nieuszkodzoną. Jedna z nici krzyżuje się tworząc parę z komplementarną nicią homologicznego dupleksu. Następuje migracja rozgałęzienia w obu kierunkach (5" i 3"). Następuje rozdzielenie struktury Hollidaya i połączenie końców na dwa możliwe sposoby:


Rysunek 6.1: Crossing-over

Źródło: [4]komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.