www.eprace.edu.pl » sztuczna-inteligencja » Klasyfikator Rekombinacji DNA » Implementacja replikacji jako klasyfikatora

Implementacja replikacji jako klasyfikatora

Autor zainspirowany algorytmem genetycznym zauważył, że bazując na modelu replikacji kodu DNA można zbudować prosty w budowie klasyfikator, który jednocześnie będzie mógł konkurować z takimi złożonymi modelami klasyfikacyjno/klastrowymi jak sieci neuronowe czy drzewa decyzyjne.

Algorytm 6.1: Klasyfikator DNA
Dla ∀Mi wykonaj

 1. Wyszukaj podobną regresję do wektora Mi w zbiorze M wyłączając wektor Mi
 2. Przekształć dane z "ciągłych" na dyskretne (rysunek 6.2 )
  1. wybierz ilość przedziałów
  2. przeciągnij każdą komórkę wektora do najbliższego przedziału
 3. Konwertuj dane na kod trójkowy, twórz chromosom
 4. Wykonaj crossing-over dwóch homologicznych chromosomów
 5. Mutuj chromosomy
 6. Dekoduj chromosomy
 7. Sprawdź korelację wektorów z wektorem wejściowym
  1. jeśli oba wektory mają wysoki wskaźnik korelacji
   1. dodaj oba wektory do macierzy wyjściowej
  2. w przeciwnym wypadku, dodaj najlepiej dopasowany wektor

Algorytm 6.1 realizuje podstawowe dogmaty replikacji kodu genetycznego, czyli crossing-over oraz mutowanie chromosomów.

Dodatkowo wprowadzono przez autora "dyskretyzację" danych, która w założeniu miała ułatwiać wstępne grupowanie danych. Dyskretyzacja nie jest wymagana, równie dobrze algorytm może działać na danych nie zdyskretyzowanych.

komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.