www.eprace.edu.pl » sztuczna-inteligencja » Sztuczny System Immunologiczny » Reprezentacja przeciwciał i antygenów

Reprezentacja przeciwciał i antygenów

Kiedy rozpoczęto badania nad algorytmem immunologicznym zakładano, że przeciwciała i antygeny są modelowane przy pomocy łańcuchów binarnych. Obecnie jest stosowana zasada, że antygen i przeciwciało są opisywane za pomocą wartości liczbowych. Tak więc, musimy przyjąć, że antygen i przeciwciało reprezentowane są przez wektor:
(7.1)

który możemy uważać jako punkt w N wymiarowej przestrzeni lub regresję połączonych ze sobą punktów w przestrzeni 2 wymiarowej. Prowadzi to do tego, że aby zbadać podobieństwo przeciwciała do antygenu, należy skorzystać z metryk odległości lub współczynników korelacji. Istnieje wiele metryk odległości, do najczęściej używanych można zaliczyć metrykę Euklidesową. Metryka Euklidesowa zapisywana jest wzorem 7.2 .
(7.2)

Współrzędne przeciwciała przedstawia wektor Ab, z kolei wektor Ag jest wektorem antygenów. Należy zauważyć, że metryka Euklidesowa, wywodzi się z ogólnego wzoru, na metrykę Minkowskiego (wzór 7.3 )
(7.3)

gdzie r = 2, z kolei przypadek, gdy r = 1 określamy, jako metrykę Manhattan, lub jako metrykę ulic (wzór 7.4 ).
(7.4)


komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.