www.eprace.edu.pl » sztuczna-inteligencja » Sztuczny System Immunologiczny » Selekcja Klonalna

Selekcja Klonalna

Podczas pierwotnej odpowiedzi immunologicznej, zachodzi proces tzw. selekcji klonalnej. Rysunek 7.1 obrazuje to co się dzieje podczas selekcji klonalnej.Rysunek 7.1: Selekcja klonalna

Źródło: [4]

Opis rysunku:

 1. Komórka macierzysta hemopoezy wchodzi w fazę różnicowania i genetycznej rearanżacji, dając w efekcie
 2. niedojrzałego limfocytu z wieloma różnymi receptorami antygenowymi. Te, które zwiążą się z
 3. antygenami własnych tkanek są niszczone (supresja), podczas gdy reszta ulega dojrzewaniu do
 4. nieaktywnych limfocytów. Większość z nich nigdy nie spotka odpowiedniego (pasującego)
 5. obcego antygenu, natomiast te które spotkają, zostaną aktywowane i zaczną produkować
 6. liczne własne klony.

Z algorytmicznego punktu widzenia, proces selekcji klonalnej, zapisać można w sposób przedstawiony przez algorytm 7.1 zaprezentowany w [34].

Dopóki nie jest spełniony warunek terminalny (np. ilość iteracji lub wielkość systemu immunologicznego)

 1. Dla każdego antygenu a ∈ A
  1. Oblicz dopasowanie wszystkich przeciwciał do antygenu - d(p,a)
  2. Utwórz macierz M najlepiej dopasowanych przeciwciał
  3. Klonuj przeciwciała ze zbioru M
  4. Oblicz dopasowanie zmutowanych klonów do antygenu - d(c,a)
  5. Umieść p% najlepiej dopasowanych klonów w zbiorze Mk
  6. Usuń z Mk klony, których dopasowanie przekracza sd
  7. Wyznacz podobieństwo między klonami z Mk - d(Mk,Mk)
  8. Usuń zbyt podobne klony
  9. Dodaj pozostałe klony do zbioru M
 2. Wyznacz podobieństwo między przeciwciałami ze zbioru M - d(M,M)
 3. Usuń podobne przeciwciała
 4. Utwórz z reszty pamięć klonalna


Algorytm 7.1: Algorytm selekcji klonalnej

komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.