www.eprace.edu.pl » sztuczna-inteligencja » Miary błędu klasyfikacji lub predykcji » Względne miary dokładności

Względne miary dokładności

W sekcji 10.1 przedstawione zostały standardowe miary statystyczne, użyte do mierzenia błędu predykcji/klasyfikacji. W niniejszej sekcji, pokazana będzie alternatywa dla standardowych miar statystycznych [8].

(10.3)

(10.4)

(10.5)


komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.