www.eprace.edu.pl » sztuczna-inteligencja » Miary błędu klasyfikacji lub predykcji » Miary dokładności kształtu regresji

Miary dokładności kształtu regresji

Niekiedy zdarza się, że pomimo niskiego błędu predykcji (MAPE,PE,ei lub jakiegokolwiek innego), nie można poprawnie dokonać regresji. Najlepiej jest wówczas skorzystać z współczynników, które mierzą dokładność kształtu predykcji.

(10.6)

Współczynnik R2 jest miarą dokładności dopasowania modelu, który dla doskonałego dopasowania modelu przyjmuje wartość 1. Przy braku dopasowania R2 = 0. Współczynnik określoności wskazuje jaka część całkowitej zmienności obiektu została wyjaśniona danym modelem.

Interpretowanie współczynnika zgodności f2 (czyli dopasowanie wyznaczonej linii regresji do punktów empirycznych):

f2 = 0

- dopasowanie jest doskonałe,

0 < f2 Ł 0, 1

- dopasowanie jest bardzo dobre,

0, 1 < f2 Ł 0, 2

- dopasowanie jest dobre,

0, 2 < f2 Ł 0, 3

- dopasowanie jest dość dobre,

0, 3 < f2 Ł 0, 4

- dopasowanie jest słabe,

0, 4 < f2 Ł 0, 5

- dopasowanie jest bardzo słabe,

0, 5 < f2

- dopasowanie jest złe.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.