www.eprace.edu.pl » sztuczna-inteligencja » Miary błędu klasyfikacji lub predykcji » Badanie tożsamości dwóch krzywych regresji

Badanie tożsamości dwóch krzywych regresji

Nieraz zdarzało się, że należało udowodnić tożsamość dwóch krzywych regresji. W celu porównania tożsamości należy obliczyć wzajemną korelację współczynnikiem determinacji R2 (wzór 10.6 ), albo współczynnikiem zgodności φ2 (wzór 10.8 ). Należy zbadać tymi współczynnikami kształt (wzajemne dopasowanie) obydwu krzywych. Jeśli uznamy, że dane regresje są tożsame pod względem kształtu, możemy przystąpić do badania ich pod kątem wartości.

W tym celu obliczamy pola powierzchni znajdujących się pod tymi krzywymi w następujący sposób:
(10.9)

(10.10)

a następnie sprawdzamy czy:
(10.11)

jeśli pola są sobie równe, wówczas obie krzywe regresji są takie same (tożsame) pod względem kształtu jak również wartości.

komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.