www.eprace.edu.pl » sztuczna-inteligencja » Badania porównawcze algorytmów regresji » Temperatura

Temperatura

Dane przedstawiające temperaturę w miejscowości Kraśnik, w województwie Lubelskim, zostały udostępnione przez Pana mgr R. Gołębia. Odczyt temperatury wykonywany był 4 razy w dniu:

  1. godz.: 600,
  2. godz.: 1200,
  3. godz.: 1800,
  4. godz.: 2400,

od 21 maja 2008 do 10 grudnia 2009. Dane zostały podzielone na tzw. okna czasowe, o szerokości 20 elementów. Po tej operacji macierz wyjściowa składała się z 97 wektorów, które zostały znormalizowane metodą min-max. Macierz ta, podobnie jak poprzednie dane, została w sposób losowy podzielona na dwa podzbiory:

  1. zbiór uczący - 72 wektory,
  2. zbiór testujący - 25 wektorów.

Zbiór uczący został wykorzystany do nauki algorytmów klasyfikacji regresji, z kolei zbiorem testowym przeprowadzony został eksperyment jakości wyników poszczególnych algorytmów. Dodatkowo przeprowadzony został eksperyment na surowych danych (oryginalnym zbiorze uczącym), które zostały znormalizowane metodą min-max. Jest to swego rodzaju znacznik idealności.

Tablica 12.3: Wynik predykcji temperatury


Algorytm MSE
aiNet 0,06319


Klasyfikator BARBARA0,06054


Rekombinacja DNA 0,08006


Surowe 0,05361


 

Źródło: Badania własne

Te algorytmy, które zbliżyły się do wyniku eksperymentu na surowych danych, są najlepsze. Za miarę błędu użyto MSE (wzór 10.2 ). Wyniki eksperymentów przedstawia tabela 12.3 oraz rysunek przedstawiający wykres MSE odpowiednich algorytmów 12.3 .


Rysunek 12.3: Wykres MSE dla algorytmów predykcji - Temperatura

Źródło: Badania własnekomentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.