www.eprace.edu.pl » sztuczna-inteligencja » Badania porównawcze algorytmów regresji » Podsumowanie

Podsumowanie

Predykcja jest trudniejsza od klasyfikacji, dlatego też wyniki są skromniejsze od tych przedstawionych w rozdziale 11 . Pod względem predykcji najlepszymi algorytmami były:

  1. Klasyfikator BARBARA,
  2. aiNet,
  3. Klasyfikator Replikacji DNA.

Należy zdać sobie sprawę, że do każdego zbioru należy podejść indywidualnie, także algorytm należy dobierać starannie. Istnieje jednak zwycięzca, który potrafi konkurować z algorytmem aiNet jak również z innymi algorytmami. Chociaż wyniki niekiedy nie są tak wysokie jak innych algorytmów, to jednak przewyższa je prostotą. Mowa tu o klasyfikatorze BARBARA, który w badaniach autora zajmował czołowe miejsca.

komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.