www.eprace.edu.pl » sztuczna-inteligencja » Znaczenie poprawnej normalizacji danych » Wstęp do normalizacji

Wstęp do normalizacji

Metody normalizacji zmiennych diagnostycznych w badaniach porównawczych, stosowane są w celu pozbawienia tych zmiennych naturalnych jednostek, w których wykonano pomiar ich wartości, oraz dla ujednolicenia rzędu wielkości [27, 22].

W języku polskim pojęcie normalizacji, rozumiane szeroko, oznacza działanie mające na celu m.in. redukowanie zbędnej różnorodności jednostek badawczych (metodami typizacji lub unifikacji) oraz zapewnienie ich porównywalności. W takim podejściu normalizacja jest pojęciem nadrzędnym w stosunku do typizacji i unifikacji [27, 22].

W statystycznych badaniach porównawczych pojęcie normalizacji jest stosowane w węższym zakresie. Normalizację zmiennych diagnostycznych przeprowadza się w celu doprowadzenia danych do porównywalności rodzajowej. Istniejącą liczbę typów sprowadza się do jednego, np. przez uwolnienie zmiennych od ich jednostek pomiaru, przyjęcie zera umownego na poziomie przeciętnym lub ujednolicenie zakresu zmienności. Zatem normalizacja w badaniach statystycznych jest szczególnym przypadkiem unifikacji [27, 22].

komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.