www.eprace.edu.pl » sztuczna-inteligencja » Badania porównawcze algorytmów klasyfikacyjnych » Klasyfikacja kwiatu Irysa

Klasyfikacja kwiatu Irysa

Klasyfikacja zbioru kwiatów Irysa jest najczęściej testowanym zbiorem na stronie [1], dlatego też autor postanowił przetestować swoje algorytmy na tym klasycznym zbiorze danych.

Gatunek Irysa dzieli się na 3 klasy:

  1. Irys Setosa - klasa nr 1,
  2. Irys Versicolor - klasa nr 2,
  3. Irys Virginica - klasa nr 3.

Każdy wektor zbioru zawierają 4 parametry:

  1. długość płatka,
  2. szerokość płatka,
  3. długość kielicha,
  4. szerokość kielicha.

Dane zostały podzielone w sposób losowy na 2 części, uczącą i testową. Zbiór uczący zawierał wszystkich danych, a zbiór testowy . Tak podzielonymi zbiorami przetestowano klasyfikatory aiNet, BARBARA oraz klasyfikator rekombinacji DNA. Średnie wyniki obliczeń przedstawione są w tabeli 11.1 , oraz na wykresie (rysunek 11.1 ).Rysunek 11.1: Średnie wyniki klasyfikacji kwiatu Irysa

Źródło: Badania własne

Tablica 11.1: Średnie wyniki klasyfikacji kwiatu IrysaKlasyfikatorŚredni wynikNajlepszy wynik


aiNet 94,4 100DNA 96,14 100BARBARA 98,19 100 

Źródło: Badania własne

komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.