www.eprace.edu.pl » sztuczna-inteligencja » Badania porównawcze algorytmów klasyfikacyjnych » Klasyfikacja jonosfery

Klasyfikacja jonosfery

Zbiór reprezentujący dane klasyfikacyjne stanu jonosfery składa się z 34 parametrów. Dane zostały zebrane przez radar systemu Goose Bay, Labrador. Wszystkie parametry wejściowe mają charakter ciągły.

Tablica 11.6: Wynik klasyfikacji jonosfery przeprowadzony przez prof. Ducha


Algorytm Wynik
3-NN + simplex 98.7


VSS 2 epochs 96.7


3-NN 96.7


IB3 96.7


1-NN, Manhattan 96.0


MLP+BP 96.0


C4.5 94.9


3-NN Canberra 94.7


RIAC 94.6


C4 (no windowing) 94.0


C4.5 93.7


SVM 93.2


Non-linear perceptron 92.0


FSM + rotation 92.8


1-NN, Euclidean 92.1


DB-CART 91.3


Linear perceptron 90.7


OC1 DT 89.5


CART 88.9


GTO DT 86.0


 

Źródło: [11]

Idąc za przykładem Pana prof. W. Ducha, zbiór danych klasyfikacyjnych jonosfery został podzielony za 2 części:

Z pierwszego zbioru wydzielono podzbiór uczący, który posiadał 101 rekordów, reszta czyli 99 rekordów została użyta do testowania tego podzbioru.

Tablica 11.7: Średnie wyniki klasyfikacji jonosfery

Średni wynikŚredni wynikNajlepszy wynikNajlepszy wynik

Klasyfikator zbioru 1 zbioru 2 zbioru 1 zbioru 2


aiNet 50,51 47,41 50,51 62,96

DNA 76,74 97,56 83,84 96,30

BARBARA 76,24 97,04 79,80 96,30

 

Źródło: Badania własneRysunek 11.4: Średnie wyniki klasyfikacji Jonosfery

Źródło: Badania własne

Drugi zbiór został podzielony analogicznie, pierwsze 123 rekordy zostały przekształcone w podzbiór uczący, reszta czyli 27 rekordów, w podzbiór testowy.

Taki podział zbioru klasyfikacyjnego jonosfery, został przedstawiony przez prof. Ducha, na stronie [11]. Opierał się na twierdzeniu, że taki podział jest bardziej symetryczny i reprezentatywny.

Wyniki testów zostały przedstawione w tabeli 11.7 oraz na rysunku 11.4 . Dodatkowo przedstawiono w tabeli 11.6 wyniki obliczeń prof. Ducha.

komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.