www.eprace.edu.pl » sztuczna-inteligencja » Badania porównawcze algorytmów klasyfikacyjnych » Podsumowanie

Podsumowanie

Należy zauważyć, że średnie wyniki klasyfikacji były obliczany z próby 30 kombinacji parametrów wejściowych przedstawionych algorytmów. Prof. W. Duch w swoich badaniach dotyczących klasyfikacji wykorzystywał narzędzie GhostMiner firmy Fujitsu. Niestety na stronie [11] nie jest napisane czy to są wyniki uśrednione czy najlepsze. W pracy obok średnich wyników przedstawiono również najlepsze rezultaty klasyfikacji omawianych zbiorów danych. Należy się spodziewać, że w przyszłości algorytmy przedstawione w pracy zostaną na tyle udoskonalone, aby mogły konkurować z najlepszymi algorytmami przedstawionymi przez Pana prof. Ducha. Jednocześnie należy zauważyć, że czołowe miejsca zajmują warianty algorytmu K-NN, tak w Badaniach Pana doktora, jak również w Badaniach przeprowadzonych przez autora niniejszej pracy. Jak pamiętamy, w rozdziale 5 pokazany został klasyfikator BARBARA, który przypomina swoim działaniem algorytm K-NN. W Badaniach przeprowadzonych na potrzeby pracy, algorytm ten jest w każdym ze zbiorów jeśli nie na pierwszym miejscu, to na pewno w czołówce.

komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.