www.eprace.edu.pl » sztuczna-inteligencja » Badania porównawcze algorytmów klasyfikacyjnych » Klasyfikacja gatunków win

Klasyfikacja gatunków win

Zbiór gatunków win zawiera 13 atrybutów, takich jak: zawartość procentowa alkoholu, zawartość protein, kwasu jabłkowego, magnezu, fenoli i wielu innych czynników odpowiedzialnych za jakość wina.

Tablica 11.2: Średnie wyniki klasyfikacji gatunku winKlasyfikatorŚredni wynikNajlepszy wynik


aiNet 89,86 95,56DNA 93,44 95,56BARBARA 93,33 93,33 

Źródło: Badania własne

Tablica 11.3: Kompilacja klasyfikacji gatunków win, przeprowadzona przez prof. Ducha oraz autora


Algorytm Wynik
RDA 100


QDA 99.4


LDA 98.9


kNN, Manhattan, k=1 98.7


1NN 96.1


kNN, Euclidean, k=1 95.5


Rekombinacja DNA 93.4


Klasyfikator BARBARA 93.3


kNN, Chebyshev, k=1 93.3


aiNet 89.8


 

Źródło: [11] oraz badania własne

Dane zostały podzielone w sposób losowy na 2 części, uczącą i testową. Zbiór uczący zawierał wszystkich danych, a zbiór testowy . Tak podzielonymi zbiorami przetestowano klasyfikatory aiNet, BARBARA oraz klasyfikator rekombinacji DNA. Tabela 11.2 przedstawia średnie wyniki klasyfikacji, a rysunek 11.2 obrazuje wyniki klasyfikacji.

Tabela 11.3 przedstawia wyniki klasyfikacji przeprowadzonej przez prof. W. Ducha na zbiorze gatunków win.


Rysunek 11.2: Średnie wyniki klasyfikacji gatunków wina

Źródło: Badania własnekomentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.