www.eprace.edu.pl » sztuczna-inteligencja » Badania porównawcze algorytmów klasyfikacyjnych » Klasyfikacja zdjęć satelitarnych - LandSat

Klasyfikacja zdjęć satelitarnych - LandSat

Zbiór LandSat jest zbiorem zawierającym 36 parametrów, odpowiadającym obrazkowi 6x6 pikseli. Dane przedstawiają zdjęcia satelitarne, które zostały podzielone na kwadraty wyjściowe celem dokonania klasyfikacji.

Tablica 11.4: Średnie wyniki klasyfikacji zdjęć satelitarnychKlasyfikatorŚredni wynikNajlepszy wynik


aiNet 87,26 87,90DNA 87,24 88,65BARBARA 88,57 89,40 

Źródło: Badania własneRysunek 11.3: Średnie wyniki klasyfikacji zdjęć satelitarnych - LandSat

Źródło: Badania własne

Tablica 11.5: Kompilacja wyników klasyfikacji LandSat przeprzeprowadzona przez prof. Ducha oraz autora


Algorytm Wynik
MLP+SCG 91.0


k-NN 90.9


k-NN 90.6


k-NN 90.4


k-NN 90.0


FSM 89.7


LVQ 89.5


k-NN 89.4


Dipol92 88.9


Klasyfikator BARBARA 88.5


MLP+SCG 88.5


SVM 88.4


Radial 87.9


aiNet 87.2


Rekombinacja DNA 87,2


Alloc80 86.8


IndCart 86.2


CART 86.2


MLP+BP 86.1


Bayesian Tree 85.3


C4.5 85.0


New ID 85.0


QuaDisc 84.5


SSV 84.3


Cascade 83.7


Log DA, Disc 83.7


LDA, Discrim 82.9


Kohonen 82.1


Bayes 71.3


 

Źródło: [11] oraz badania własne

Zbiór LandSat został podzielony na 2 części:

Wyniki klasyfikacji przedstawiają tabela 11.4 oraz rysunek 11.3 . Dodatkowo tabela 11.5 przedstawia wynik klasyfikacji przeprowadzony przez prof. W. Ducha.

komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.